Disclaimer

De website www.cbvape.be wordt beheerd door:

CB-Vape / Cash blancke BVBA

CB-Vape Shop Diksmuidseweg 130 B-8900 Ieper

CB-Vape HQ Cash Blancke BVBA Witte Burg 60 B-8670 Oostduinkerke

BTW N°: BE 0812.139.230

België

Verantwoordelijkheid:

Niettegenstaande wij ervoor zorgen dat alle informatie die op de website www.cbvape.be gepubliceerd wordt echt en correct is,

neemt CB-Vape geen verantwoordelijkheid voor de geldigheid of nauwkeurigheid van de gepubliceerde informatie.

Handelsmerken:

Publicaties, inhoud, producten of diensten, logos en bedrijfsnamen die op www.cbvape.be

voorkomen zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Gebruik van de website:

De web-gebruiker gaat ermee akkoord dat, behalve voor informatie, producten en diensten duidelijk aangegeven als zijnde aangeleverd door het CB-Vape management, het CB-Vape management niet instaat noch aansprakelijk kan worden gesteld voor eender welke andere informatie, producten en diensten van derde partijen op het internet.

De web-gebruiker gaat er ook mee akkoord dat CB-Vape geen garantie kan geven (noch verantwoordelijk kan gesteld worden) dat gegevensbestanden voor up- of downloading via www.cbvape.be vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code met destructieve eigenschappen.

CB-Vape kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies van data of tijdelijke onderbrekingen in de aanlevering van de www.cbvape.be diensten via het internet, noch voor het niet verbeteren van mogelijke fouten of wegnemen van defecten. Er kunnen operationele onderbrekingen voorkomen van tijdelijke aard omwille van onderhoud aan de internetsystemen en programma's of omwille van storingen van de normale werking ten gevolge van onvoorziene defecten of pannes.

 

Tips en advies gegeven aan de web-gebruiker zijn zonder enige vorm van garantie. Inhoud en prijzen kunnen wijzigen zonder voorafgaande verwittiging en worden actief van zodra ze gepubliceerd worden op de portaal. De creatie van hyperlinks naar de homepagina van www.cbvape.be is toegelaten. Het gebruik van deze website binnen andere websites van derde partijen is verboden, tenzij met voorafgaandelijke toestemming van CB-Vape.

 

DE WEB-GEBRUIKER NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN HET VOLLEDIG RISICO OP ZICH VOOR HET GEBRUIK VAN www.cbvape.be, DE PRODUCTEN EN DIENSTEN “ZOALS ZE ZIJN” MET INBEGRIP VAN “ALLE FOUTEN”. CB-Vape EN ZIJN PARTNERS ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR MOGELIJKE KOSTEN OF SCHADE MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, DIENSTEN EN PRODUCTEN VOORZIEN VIA CB-Vape.BE

CB-Vape vertegenwoordigt op geen enkele manier eender welke website waartoe de gebruiker zich via www.cbvape.be toegang verschaft of een link heeft naar www.cbvape.be en waarvan www.cbvape.be de inhoud niet in eigen beheer heeft.

De Algemene Voorwaarden kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging ten alle tijde worden gewijzigd.

De wijzigingen worden automatisch van kracht bij het verschijnen ervan op de website.

Bij de aankoop van CB-Vape producten ontstaat een bindend contract nadat de bestelling werd aanvaard, dit conform de algemene verkoopsvoorwaarden. CB-Vape kan op ieder moment vrij en zonder voorafgaande verwittiging de publicatie van informatie weigeren, zonder daar een reden te moeten voor op geven.

Vertragingen in nazicht van registratiegegevens, bevestiging van bestellingen, respecteren van datum en tijdstippen, het bereiken van de limieten van de software, hardware en capaciteit van de databanken, enz... kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. CB-Vape zal al het mogelijke in het werk stellen om deze problemen te voorkomen en indien nodig te elimineren. Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving.

Bij geschillen is enkel de rechtbank bevoegd waar de zetel van CB-Vape is gevestigd.

Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden:

Door het aanvragen van informatie, producten of diensten via deze website, gaat de gebruiker er mee akkoord dat CB-Vape te Poperinge onvoorwaardelijk gevrijwaard wordt tegen alle eisen, verliezen en opgelopen schade ten gevolge het gebruik en misbruik van de aangevraagde informatie, producten of diensten en eender welke reproductie ervan die verspreid zou worden zoals fotokopie of doorgestuurde berichten afgeleid van afdrukken, berichten of gegevensbestanden.